PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Klinický psycholog Psychoterapeut Hypnoterapeut

Psychologické poradenství a psychoterapie

Pro dospělé i děti
Psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit či zmírnit potíže klienta a podle možnosti i odstranit jejich příčiny.

Poradenství

Psychologické poradenství směřuje klienta ke svépomoci při překonávání životních nesnází, zvládání psychických potíží a také v rozvoji vlastních schopností a dovedností.

Partnerská terapie

Párová a rodinná psychoterapie se kromě řešení individuální problematiky každého ze zúčastněných klientů, zaměřuje i na jejich vzájemnou komunikaci a vztahy.

Osobní informace

Jméno:

Martin Dlabal

Adresa:

Římská 84/10
Praha 2 120 00

Telefon:

+420 606 483 870

Email:

dlabal.martin@seznam.cz

Nabízené služby

  • Podpora při zvládání obtížných životních situacích
  • Psychoterapie u psychosomatických onemocnění, úzkostných stavů a při depresivních změnách nálady
  • Zvládání nežádoucích stavů – např. nespavost, poruchy příjmu potravy, bolesti
  • Léčba závislostí
  • Terapie partnerských a rodinných vztahů
  • Osobní (životní) koučink a supervize

FAQ

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky
Jak poznám, že potřebuji odbornou psychologickou pomoc?

Jestliže dlouhodoběji nebo intenzivně pociťujete potřebu něco změnit ve způsobu svého prožívání (úzkost, deprese), myšlení (nepříjemné či destruktivní myšlenky) nebo chování, je možné uvažovat o odborné konzultaci.

Jak dlouho spolupráce obvykle trvá?

V případě psychologického poradenství, které se týká specifické či aktuální problematiky, lze počítat s jedním či s dvěma sezeními.
V případě psychoterapeutického působení na změnu v prožívání, myšlení či jednání je nezbytné počítat s delší spoluprací. Obvykle se však již po několika sezeních (3-4) objeví pozitivní změna.
V případě práce s celkovou strukturou osobnosti, má psychoterapie spíše dlouhodobý ráz.

Mohu na psychoterapeutické sezení pozvat partnera?

Ano, domluvit párové sezení je možné a v mnohých případech je to i žádoucí. Samozřejmě v případě, že vy i partner souhlasíte s tím, aby společné sezení proběhlo.