PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Klinický psycholog Psychoterapeut Hypnoterapeut

Klinický psycholog a psychoterapeut

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut, tzn. že jsem absolvoval dlouhodobou praxi ve zdravotnictví ukončenou atestační zkouškou a jsem způsobilý vykonávat diagnostiku a psychoterapii i u klientů, jejichž obtíže ovlivňují jejich zdravotní stav.

Psychologické poradenství a psychoterapie

Pro dospělé i děti
Psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit či zmírnit potíže klienta a podle možnosti i odstranit jejich příčiny.

Poradenství

Psychologické poradenství směřuje klienta ke svépomoci při překonávání životních nesnází, zvládání psychických potíží a také v rozvoji vlastních schopností a dovedností.

Partnerská terapie

Párová a rodinná psychoterapie se kromě řešení individuální problematiky každého ze zúčastněných klientů, zaměřuje i na jejich vzájemnou komunikaci a vztahy.

Osobní informace

Jméno:

Martin Dlabal

Adresa:

Krymská 12
Praha 10 - Vršovice

Telefon:

+420 606 483 870

Email:

dlabal.martin@seznam.cz

Nabízené služby

  • Podpora při zvládání obtížných životních situacích
  • Psychoterapie u psychosomatických onemocnění, úzkostných stavů a při depresivních změnách nálady
  • Zvládání nežádoucích stavů – např. nespavost, poruchy příjmu potravy, bolesti
  • Léčba závislostí
  • Terapie partnerských a rodinných vztahů
  • Profesionální koučink a supervize

FAQ

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky
Jak poznám, že potřebuji odbornou psychologickou pomoc?

Pokud dlouhodobě nebo intenzivně pociťujete potřebu něco změnit ve způsobu svého prožívání (úzkost, deprese), myšlení (nepříjemné či nekonstruktivní myšlenky) nebo chování, lze uvažovat o vyhledání odborné konzultace.

Jak dlouho spolupráce obvykle trvá?

V případě, že potřebujete odbornou radu, která se týká specifické problematiky, lze využít i jednorázové psychologické poradenství.
Pokud je potřeba změnit způsob prožívání, myšlení nebo jednání, je nezbytné počítat s více sezeními. Obvykle se však již po 3-4 sezeních objeví pozitivní posun.
V případě práce s celkovou strukturou osobnosti, má psychoterapie spíše dlouhodobý ráz.

Mohu na psychoterapeutické sezení pozvat partnera?

Ano, domluvit párové sezení je možné a v mnohých případech je to i žádoucí. Samozřejmě v případě, že vy i partner souhlasíte s tím, aby společné sezení proběhlo.