Psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit či zmírnit potíže (symptomatické působení) a podle možnosti i odstranit jejich příčiny (kauzální působení).

Psychoterapii má vždy provádět kvalifikovaná osoba s ukončeným lékařským nebo psychologickým vzděláním, jejíž znalosti a dovednosti byly po minimálně pětileté praxi ve zdravotnictví ověřeny atestační zkouškou. Seznam kvalifikovaných klinických psychologů najdete v registru Národního centra.

Klinický psycholog může kvalifikovaně diagnostikovat, zda je klientova problematika ovlivnitelná psychoterapií a jaký psychoterapeutický přístup je v dané situaci nejefektivnější. Podle obtíží, životní historie a osobnostních charakteristik klienta přiřadí klinický psycholog určitou specifickou či kombinovanou psychoterapeutickou péči.

Hlavní psychoterapeutické přístupy:

Dynamická psychoterapie (např. psychoanalýza) se zabývá vlivem minulých zážitků a nevědomých procesů na současné problémy a potíže. Pozitivní účinek terapie je obzvláště u pacientů s neurotickými poruchami a poruchami osobnosti.

Kognitivně behaviorální psychoterapie učí zejména překonávat současné problémy a potíže nácvikem žádoucího chování a myšlení. Pomáhá při úzkostech a strachu, při různých poruchách interpersonálního chování a při nácviku praktického řešení problémů.

Humanistická psychoterapie se zabývá seberealizací a naplňováním vlastních možností a může pomoci např. při životní nespokojenosti a ztrátě perspektiv.

Systemická (rodinná) psychoterapie si zabývá „významem“ symptomu v kontextu jedincova životního příběhu. Pomáhá obzvláště u psychosomatických obtíží a při řešení vztahových problémů.

Hypnoterapie využívá hypnotického stavu k ovlivňování nejen vědomé složky jedince, ale i jeho podvědomí. Hypnoterapii lzev rámci terapeutického rozhovoru využít při léčbě či zvládání různých psychosomatických a neurotických obtíží (úzkosti, fobie), depresí, k ovlivňování nevhodných návyků a k navození žádoucích změn jako je hubnutí či rozvoj schopností a dovedností.

Koučování

Koučování je proces odhalování, nasměrování a rozvíjení jedincova potenciálu za účelem dosáhnout požadovaného cíle (např. zorientovat se ve svých potřebách či osvojit si a rozvinout specifické dovednosti).

Kouč ve vzájemné interakci s klientem usnadňuje a urychluje jeho uvědomění si a rozvinutí postojů (já mohu) a dovedností (já umím).

© Martin Dlabal 2009 | Vyrobil Pavob