PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Klinický psycholog Psychoterapeut Hypnoterapeut

Terapie

Léčebné působení psychologickými prostředky

Psychoterapie má odstranit či zmírnit potíže (symptomatické působení) a podle možnosti i odstranit jejich příčiny (kauzální působení).

Klinický psycholog

Kvalifikovaný profesionál s atestací

Psychoterapii má provádět kvalifikovaná osoba s ukončeným lékařským nebo psychologickým vzděláním, jejíž znalosti a dovednosti byly po několikaleté praxi ve zdravotnictví ověřeny atestační zkouškou. Klinický psycholog může kvalifikovaně diagnostikovat, zda je klientova problematika ovlivnitelná psychoterapií a jaký psychoterapeutický přístup je v dané situaci nejefektivnější. Podle obtíží, životní historie a osobnostních charakteristik klienta, přiřadí klinický psycholog určitou specifickou či kombinovanou psychoterapeutickou péči.

Koučink

"Cesta ke změně"

Koučování je proces objevování, nasměrování a rozvíjení jedincova potenciálu za účelem dosáhnout požadovaného cíle (např. zorientovat se ve svých osobních prioritách či osvojit si a rozvinout specifické dovednosti). Kouč doprovází klienta na jeho cestě ke změně a k využití vnitřního potenciálu.

Supervize

"Cesta k profesnímu nadhledu"

Supervize je proces rozvíjení schopností a dovedností, které usnadňují zvládat pracovní situace a posilují vztahy v týmu. Supervizor napomáhá jednotlivci nebo celému pracovnímu týmu vnímat a reflektovat vlastní práci či pracovní vztahy za účelem usnadnění jeho/jejich profesního fungování.